28 mai 2021

Rugăciune pentru sănătate la moaștele Cuvioasei Parascheva

By admin

„Ne închinăm la Dumnezeu și îți cinstim sfintele moaște, Sfântă Cuvioasă Parascheva. Propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă! Și grăbeşte totdeauna a ne ajuta ca să cântam cu bucurie isprăvile tale şi slava lui Dumnezeu!

Doamne, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii.

Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.”